خانه / انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی استان اصفهان

انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی استان اصفهان

مدیران انجمن

جناب آقای نادر مزینی

مدیر شهرستان آران و بیدگل

جناب آقای علی توفیقی

مدیر شهرستان اردستان

جناب آقای علی توفیقی

مدیر شهرستان اردستان

جناب آقای مهرداد مرادمند

مدیر شهرستان اصفهان

جناب آقای عباس نقدی

مدیر شهرستان برخوار

جناب آقای بهرام کریمی

مدیر شهرستان تیران و کرون

جناب آقای محمد زمان احمدی

مدیر شهرستان چادگان

جناب آقای حمید رضا مشایخی

مدیر شهرستان خوانسار

جناب آقای حسین غلامرضایی

سرپرست مدیریت شهرستان خور و بیابانک

جناب آقای احمد تیموری

مدیر شهرستان دهاقان

جناب آقای همتعلی انصاری

مدیر شهرستان سمیرم

جناب آقای محمد کریمیان

مدیر شهرستان شاهین شهر و میمه

جناب آقای جعفر علی احسانی

مدیر شهرستان شهرضا

جناب آقای بیژن شیرانی فر

مدیر شهرستان فریدن

جناب آقای محمد رحیمی

مدیر شهرستان فریدونشهر

جناب آقای احمد رضا اسماعیلی

مدیر شهرستان فلاورجان

جناب آقای جواد امانپور

مدیر شهرستان کاشان

جناب آقای علی اکبر آخوندی

مدیر شهرستان گلپایگان

جناب آقای محمد رجایی

مدیر شهرستان لنجان

جناب آقای جهانگیر رضایی

مدیر شهرستان مبارکه

جناب آقای احمد رضا باقریان

مدیر شهرستان نایین

جناب آقای مجتبی مومنی

مدیر شهرستان نجف آباد

جناب آقای عبدالرضا مهدی آبادی

مدیر شهرستان نطنز

جناب آقای کامران بقائی

مدیر شهرستان خمینی شهر