روشهای کاهش استرس گرمایی در گله های طیور

استرس گرمایی از جمله مشکلاتی میباشد که سبب افت عملکرد طیور پرورشی میشود . اینگونه مشکلات ، اغلب در نواحی با آب و هوای گرم مشاهده میشوند . این در حالیست که در نواحی با آب و هوای معتدل ، درصورت عدم پیشگیری ، خسارتهای شدیدی را از گرمای احتمالی هوا خواهید دید.

ادامه مطلب...
 

  • Copy of pic01.jpg
  • Copy of pic03.jpg
  • pic01.jpg
  • pic02.jpg
  • pic03.jpg
  • pic04.jpg

 

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه

متن عضویت در خبرنامه